Mobiliteit om individuen de kans te geven hun competenties, kennis en vaardigheden te verbeteren.
Institutionele samenwerking voor het ontwikkelen, overdragen en implementeren van innovatieve aanpakken.
Anticiperen op innovatieve beleidsmaatregelen voor het realiseren van de Europa 2020-doelstellingen.
Mijn portemonnee is net een ui, als ik hem open moet ik huilen

Over Erasmus+

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen – ongeacht hun leeftijd of achtergrond – de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren.

Handige tools

Subsidiefilter:  

geeft middels een keuzemenu voor de verschillende doelgroepen overzicht van subsidiemogelijkheden voor uitwisseling en samenwerking binnen het Europese subsidieprogramma Erasmus+.

Subsidiefilter:  

geeft middels een keuzemenu voor de verschillende doelgroepen overzicht van subsidiemogelijkheden voor uitwisseling en samenwerking binnen het Europese subsidieprogramma Erasmus+.

KIS 2020:  

de Kwaliteit- en Impactscan (KIS) 2020 is een online tool waarmee de actuele stand van internationalisering binnen een instelling in beeld gebracht wordt. Deze resultaten kunnen als basis dienen voor verdere beleidsontwikkeling rondom internationalisering in het middelbaar beroepsonderwijs.

Line:  

online kennisomgeving waarmee docenten, coördinatoren en beleidsmakers in het voortgezet en hoger onderwijs kennis en ervaringen op het gebied van internationalisering kunnen opdoen en uitwisselen.

NLQAVET:  

een webtool met verhalen, adviezen en opbrengsten die u als handvat kunt gebruiken of ter inspiratie in kunt zetten als u zelf aan de slag gaat met het werken aan een kwaliteitscultuur binnen een opleidingsteam ter bevordering van kwaliteitszorg

eTwinning:  

eTwinning is een online community voor het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Vanuit de eigen klas wordt internationale ervaring opgedaan, ict-vaardigheden gestimuleerd en wordt de verplichte lesstof op een inspirerende manier uitgevoerd.

MINT:  

MINT staat voor Mapping Internationalisation en is een instrument waarmee instellingen hun internationaliseringsactiviteiten en doelen in kaart kunnen brengen. Vertegenwoordigers van hogeronderwijsinstellingen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling.

Nieuws

Bouw mee aan een platform voor ve!

Bouw mee aan een platform voor ve!

03 maart 2015 - EPALE is een laagdrempelig online platform waar iedereen die zich bezighoudt met het leren van volwassenen in Europa elkaar vindt, kennis deelt en ideeën opdoet.
Wedstrijd best practices ve-projecten

Wedstrijd best practices ve-projecten

03 maart 2015 - De EAEA, de Europese Associatie voor de volwasseneducatie reikt jaarlijks twee prijzen uit
Tien tips voor invullen KA2 aanvraagformulier

Tien tips voor invullen KA2 aanvraagformulier

02 maart 2015 - Als je bezig bent met je aanvraag in het kader van de KA2 Strategische Partnerschappen, is het fijn om te weten dat het Nationaal Agentschap Onderwijs &Training dagelijks bereikbaar is om eventuele vragen met spoed te beantwoorden.
Kwaliteitsverbetering onderwijs met bpv

Kwaliteitsverbetering onderwijs met bpv

02 maart 2015 - Een van de landelijke vastgestelde beleidsthema’s waarop mbo-instellingen gericht inzetten om de onderwijskwaliteit verder te verhogen is beroepspraktijkvorming (bpv).

Higlights

eTwinning

eTwinning is een online community voor het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Vanuit de eigen klas wordt internationale ervaring opgedaan, ict-vaardigheden gestimuleerd en wordt de verplichte lesstof op een inspirerende manier uitgevoerd.
Startbijeenkomst en Mobility Tool-training Projecten Erasmus+ Call 2014

Startbijeenkomst en Mobility Tool-training Projecten Erasmus+ Call 2014

Deze bijeenkomst stond in het teken van de kick-off van de toegekende projecten Erasmus+ Call 2014. 's Middags werden de projectleiders getraind in het gebruik van de Mobility Tool.

Agenda

za
20
15
07
03
 

Startersweekend jongerenuitwisselingen

7 en 8 maart 2015. Geef je op voor 28 februari 2015

Lees verder >>
do
20
15
12
03
 

Appetiser – Introductietraining internationaal werken met jongeren

12 – 16 maart 2015. Geef je op voor 25 januari 2015.

Lees verder >>
do
20
15
12
03
 

Spreekuur Erasmus+ Jeugd

Lees verder >>
wo
20
15
18
03
 

BiTriMulti-training – Opzetten van een internationale jongerenuitwisseling

18-22 maart 2015. Geef je op voor 25 januari 2015.

Lees verder >>
wo
20
15
18
03
 

Informatiebijeenkomst Invullen aanvraagformulier KA2

Geef je op voor 12 maart 12.00 uur CET

Lees verder >>

Nieuwsbrief

Direct inschrijven >>
Of bekijk hier de laatste versie online

Twitter